EFSI Samorzad kolor

Ogłoszenie o wyborze Partnera

do wspólnej realizacji Projektu

 

[POBIERZ TU - PDF;  0,98MB]

EFSI Samorzad kolor

Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera

w celu realizacji projektu konkursowego

w ramach Podziałania 7.2.2 WRPO na lata 2014-2020

 

1/. Ogłoszenie o otwartym naborze Partnera – [pobierz, 1314KB pdf]

2/. Załącznik nr 1 oferta współpracy - [pobierz,  79KB doc]

3/. Załącznik nr 2 deklaracja wspolpracy – [pobierz, 47KB doc]

EFSI Samorzad kolor

Informacja o wyborze oferty na

„Organizacje i przeprowadzenie sześciodniowego pobytu rehabilitacyjnego" dla łącznie 50 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu pt.

„Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”

realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków

Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

 

24.12.2018r Informacja o wyborze oferty [POBIERZ, PDF - 1,26MB]

EFSI Samorzad kolor

Protokół z otwarcia ofert

na „ Organizacje i przeprowadzenie sześciodniowego pobytu rehabilitacyjnego" dla łącznie 50 osób, w tym uczestników i opiekunów w ramach projektu
pt. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”

 

21.12.2018 ProtokÓl z otwarcia ofert [POBIERZ, PDF - 968KB]

EFSI Samorzad kolor

Zapytanie ofertowe w celu ustalenie wartości zamówienia na zorganizowanie i przeprowadzenia 7 dniowego obozu socjoterapeutycznego dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej

 

Zapytanie ofertowe w celu ustalenia wartości zamówienia – [POBIERZ - 1,29MB pdf]

Załącznik nr  1 - tabela do oszacowania wartości zamówienia-tabela - [POBIERZ - 459KB doc]

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęc psychoterapeuty na miesiąc październik 2018r

Harmonogram zajc psychoterapeuty na miesic padziernik 2018r

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęc psychoedukatora na miesiąc październik 2018r

Harmonogram zajc psychoedukatora na miesic padziernik 2018r