EFSI Samorzad kolor

Informacja o kursie masażu

Informacja o kursie masazu

 

EFSI Samorzad kolor

Informacja  o realizacji projektu WRPO 2014-2020

Informacja  o realizacji projektu WRPO 2014-2020

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram szkolenia dla opiekunów faktycznych w ramach  projektu WRPO 2014-2020

Harmonogram szkolenia dla opiekunw faktycznych w ramach  projektu WRPO 2014-2020

EFSI Samorzad kolor

Miejsce wyjazdu na warsztaty socjoterapeutyczne

Miejsce wyjazdu na warsztaty socjoterapeutyczne

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram spotkań Grupy Wsparcia w miesiącu sierpniu 2018

Harmonogram spotka Grupy Wsparcia w miesicu sierpniu 2018

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram  zajęć Psychoterapeuty w miesiącu sierpniu 2018

Harmonogram  zaj Psychoterapeuty w miesicu sierpniu 2018

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram  zajęć Psychoedukatora  w miesiącu sierpniu 2018

Harmonogram  zaj Psychoedukatora  w miesicu sierpniu 2018