EFSI Samorzad kolor

Szkolenia stacjonarne dla rodzinnych form pieczy zastępczej w miesiącu kwietniu 2018r

Szkolenia stacjonarne dla rodzinnych form pieczy zastpczej w miesicu kwietniu 2018r

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć psychoterapeuty  w miesiącu kwietniu 2018r

Harmonogram zaj psychoterapeuty  w miesicu kwietniu 2018r

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć psychoedukatora  w miesiącu kwietniu 2018r

Harmonogram zaj psychoedukatora  w miesicu kwietniu 2018r

 

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęc grupy wsparcia w miesiącu kwietniu 2018r

Harmonogram zajc grupy wsparcia w miesicu kwietniu 2018r

EFSI Samorzad kolor

Informacja o wyborze oferty w trybie zasady konkurencyjności

Informacja o wyborze oferty w trybie zasady konkurencyjnoci

EFSI Samorzad kolor

USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ USŁUG SPECJALISTYCZNYCH

Trenerów zajęć grupowych, Logopedy, Pedagoga specjalnego, Seksuologa, Trenerów kursów komputerowych, zapewnienia materiałów dla specjalisty fizjoterapeuty/ rehabilitanta

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia dotyczącego wsparcia społecznego, środowiskowego osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych poprzez zapewnienie usług specjalistycznych: Trenerzy zajęć grupowych, Logopeda, Pedagog specjalny/oligofrenopedagog, Seksuolog/familiolog, Trenerzy kursów komputerowych, zapewnienie materiałów dla usług specjalisty fizjoterapeuty/rehabilitanta w ramach realizowanego projektu pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”, RPWP.07.02.01-30-0028/15, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na zamówienie zgodnie z przedstawioną niżej specyfikacją.

 

1. Zapytanie ofertowe w sprawie ustalenia wartości zamówienia [POBIERZ - PDF. 3,08MB]

2. Formularz ustalenia wartości zamówienia [POBIERZ - 552KB]

EFSI Samorzad kolor

 

Informacja o szkoleniu wyjazdowym dla rodzin zastępczych w miesiącu kwietniu 2018r.

Informacja o szkoleniu wyjazdowym dla rodzin zastepczych w miesicu kwietniu 2018