EFSI Samorzad kolor

USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ USŁUG WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH/NIEPEŁNOSPRAWNYCH ZATRUDNIENIE PSYCHOLOGA I PRAWNIKA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia dotyczącego wsparcia społecznego, środowiskowego osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych poprzez zatrudnienie specjalisty psychologa i prawnika w ramach realizowanego projektu pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”, RPWP.07.02.01-30-0028/15, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na zamówienie zgodnie z przedstawioną niżej specyfikacją.

 

1. Zapytanie ofertowe w sprawie ustalenia wartości zamówienia [POBIERZ, PDF - 1,8MB]

2. Formularz ustalenia wartości zamówienia [POBIERZ, DOC - 540KB]

EFSI Samorzad kolor

 

USTALENIE WARTOŚCI ZAMÓWIENIA NA REALIZACJĘ USŁUG WSPARCIA OSÓB NIESAMODZIELNYCH ZATRUDNIENIE EKSPERTA DS. WSPARCIA, TRENEÓW AKTYWNOŚCI , REHABILITANTA

 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z koniecznością dokonania oszacowania wartości zamówienia dotyczącego wsparcia społecznego, środowiskowego osób niesamodzielnych, niepełnosprawnych i ich opiekunów faktycznych poprzez działania eksperta ds. wsparcia, trenerów aktywności, rehabilitanta w ramach realizowanego projektu pn. „Projekt poprawiający dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim”, RPWP.07.02.01-30-0028/15, współfinansowanego ze środków Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, zaprasza do składania ofert na zamówienie zgodnie z przedstawioną niżej specyfikacją.

 

1. Zapytanie ofertowe w sprawie ustalenia wartości zamówienia POBIERZ [PDF. 2274KB]

2. Formularz ustalenia wartości zamówienia POBIERZ [DOC.  538KB]

EFSI Samorzad kolor

Informacja o szkoleniu wyjazdowym dla rodzin zastępczych w miesiącu marcu 2018r

Informacja o szkoleniu wyjazdowym dla rodzin zastepczych w miesicu marcu 2018r

EFSI Samorzad kolor

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1094460

 

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności

na usługi szkolenia

i kursy dla opiekunów faktycznych

osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych

z powiatu wągrowieckiego

 

1. Zapytanie ofertowe – pobierz[pdf. -4,52MB]

2. Załącznik nr 1 druk oferty – pobierz[doc. - 80KB]

3. Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – pobierz[doc. - 73KB]

4. Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – pobierz[doc. - 72KB]

5. Załącznik nr 4 – oświadczenie osób o przetwarzaniu danych osobowych – pobierz[doc. -77KB]

6. Załącznik nr 5 – wykaz szkoleń/kursów – pobierz[doc. -86KB]

7. Załącznik nr 6 wzór umowy – pobierz[pdf. -2,07MB]

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć psychoterapeuty na marzec 2018

Harmonogram zajc psychoterapeuty na marzec 2018

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć psychoedukatora na marzec 2018

Harmonogram zajc psychoedukatora na marzec 2018

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram spotkań grupy wsparcia na marzec 2018

 

Harmonogram spotka grupy wsparcia na marzec 2018