EFSI Samorzad kolor

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1085853

Zapytanie ofertowe w trybie zasady konkurencyjności

na usługi szkolenia i kursów dla opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych/niepełnosprawnych z powiatu wągrowieckiego:

 

1. Zapytanie ofertowe – pobierz [PDF, 5840KB]

2. Załącznik nr 1 druk oferty – pobierz [DOCX, 77KB]

3. Załącznik nr 2 oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – pobierz [DOCX, 74KB]

4. Załącznik nr 3 oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania – pobierz [DOCX, 72KB]

5. Załącznik nr 4a wykaz osób – pobierz [DOCX, 79KB]

6. Załącznik nr 4b doświadczenie Wykonawcy –pobierz [DOCX, 78KB]

7. Załącznik nr 5 wzór umowy – pobierz [DOCX, 91KB]

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram szkoleń dla rodzin zastępczych  w miesiącu lutym 2018r

Harmonogram szkole dla rodzin zastpczych  w miesicu lutym 2018r

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram warsztatów nt uzaleznień w miesiącu lutym 2018r

Harmonogram warsztatw nt uzaleznie w miesicu lutym 2018r

EFSI Samorzad kolor

Zmiana harmonogramu Grupy Wsparcia

Zmiana harmonogramu Grupy Wsparcia

 EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć  Psychoedukatora dla rodzinnych form pieczy zastępczej w miesiącu styczniu 2018r.

Harmonogram zaj psychoedukatora  w m-cu I 2018r

 EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć Psychoterapeuty dla rodzinnych form pieczy zastępczej w miesiącu styczniu 2018r.

Harmonogram zajc psychoterapeuty

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć Grupy Wsparcia  rodzinnych form pieczy zastępczej w miesiącu styczniu 2018r.

Harmonogram Grupy Wsparcia w m-cu I 2018r