EFSI Samorzad kolor

Harmonogram spotkań grupy wsparcia na miesiąc październik 2018r

Harmonogram spotka grupy wsparcia na miesic padziernik 2018r

EFSI Samorzad kolor

Informacja o podpisaniu umowy na „ Świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i innych dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Wągrowieckiego” realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Informacja o podpisaniu umowy

INFORMACJA O WYBORZE OFERTY NA  „ ŚWIADCZENIE USŁUG ZDROWOTNYCH, SPOŁECZNYCH I INNYCH DLA OSÓB NIESAMODZIELNYCH I OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ Z TERENU POWIATU WĄGROWIECKIEGO”

13.09.2018r Informacja o wyborze oferty

Informacja z otwarcia ofert na „ Świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i innych dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Wągrowieckiego” „ realizowanych w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020.

Informacja z otwarcia ofert na usugi spoeczne

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram szkoleń stacjonarnych dla rodzin zastępczych w miesiącu wrześniu

Harmonogram szkole stacjonarnych dla rodzin zastpczych w miesicu  wrzeniu

EFSI Samorzad kolor

Zmiana miejsca Kursu Masażu !!!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje o zmianie miejsca Kursu Masażu dla opiekunów faktycznych.
Miejsce kursu:
sala Cechu Rzemiosł Rożnych w Wągrowcu,
ul. Janowiecka 1.
Godziny kursu bez zmian.

 

 

EFSI Samorzad kolor

Ogłoszenie nr PC.252.I.1.US.WRPO.2018 na świadczenie usług zdrowotnych, społecznych i innych dla osób niesamodzielnych i osób z niepełnosprawnością z terenu Powiatu Wągrowieckiego

 

1/. Ogłoszenie nr PC.252.I.1.US.WRPO.2018 ( Pobierz - 5098 pdf )

2/. Załącznik nr 1 formularz ofetowy I część  zamówienia  Opis przedmiotu (Pobierz - 93 doc)

3/. Załącznik nr 1 formularz ofertowy II część zamówienia Opis przedmiotu (Pobierz - 93 doc)

4/. Załącznik nr 1 formularz ofertowy III część zamówienia Opis przedmiotu (Pobierz - 94 doc)

5/. Załącznik Nr 1 formularz ofertowy IV część zamówienia Opis przedmiotu (Pobierz - 90 doc)

6/. Załącznik nr 1 formularz ofertowy V część zamówienia  Opis przedmiotu (Pobierz - 92 doc)

7/. Załącznik nr 1 formularz  ofertowy VI część zamówienia Opis przedmiotu (Pobierz -91 doc )

8/. Załącznik nr 1  formularz ofertowy VII część  zamówienia Opis przedmiotu (Pobierz -91 doc )

9/. Załącznik nr 1 formularz ofertowy VIII  część zamówienia Opis przedmiotu ( Pobierz -91 doc )

10/. Załącznik nr 2 do ogłoszenia Oświadczenie ( Pobierz - 552 doc )

11/. Załącznik nr 3  do ogłoszenia Wykaz usług ( Pobierz - 83 doc )

12/. Załącznik nr 4  do ogłoszenia Oświadczenie  o braku powiązań ( Pobierz - 67doc )

13/. Załacznik nr 5 do ogłoszenia  - wzór umowy ( Pobierz - 2697 pdf )