EFSI Samorzad kolor

Ogłoszenie

o udzieleniu zamówienia na Organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej
– uczestników „ Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego
na lata 2014-2020

 

Ogłoszenie nr 500056488: [POBIERZ, PDF314KB]

EFSI Samorzad kolor

Zmiana miejsca warsztatów socjoterapeutycznych
- Wągrowiec , ul. Kolejowa 21

( sala Szkoły Jazdy Ma Ro obok Papirusa )

student

Informujemy, że od 4 listopada 2017r zmienił się adres warsztatów socjoterapeutycznych dla wychowanków rodzinnych form pieczy zastępczej, realizowanych w ramach WRPO na lata 2014-2020.
Warsztaty prowadzone są przez Partnera projektu Fundację Aktywności Lokalnej z Puszczykowa.
Terminy zajęć dla poszczególnych grup wiekowych pozostają bez zmian.

EFSI Samorzad kolor

Ogłoszenie

o wyborze oferty na Organizację i przeprowadzenie szkoleń, warsztatów stacjonarnych i wyjazdowych dla rodzinnych form pieczy zastępczej – uczestników „ Projektu poprawiającego dostęp do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej, usług opiekuńczych i asystenckich w powiecie wągrowieckim” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020”.

 

Informacja o wyborze oferty pobierz [PDF - 982KB]

EFSI Samorzad kolor

Protokół Komisji Przetargowej z otwarcia ofert

 

POBIERZ [PDF, - 752KB]

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć psychoterapeuty na listopad 2017r.

Harmonogram  Psychoterapeuta XI20171020

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć Moderatora Grupy Wsparcia na listopad 2017r.

Harmonogram Moderator Grupy Wsparcia XI20171020

EFSI Samorzad kolor

Harmonogran zajęć psychoedukatora na listopad 2017r.

harmonogran zaj psychoedukatora na listopad 20171024