EFSI Samorzad kolor

 

1. Aktualizacja Harmonogramu Psychoterapeuty na miesiąc wrzesień 2017 [POBIERZ - PDF, 966KB]
2. Aktualizacja Harmonogramu Psychoedukatora na miesiąc wrzesień 2017 [POBIERZ - PDF, 956KB]

EFSI Samorzad kolor

lego

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć psychoterapeuty

Harmonogram zaj psychoterapeuty

 

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć psuchoedukatora

Harmonogram zaj psuchoedukatora

EFSI Samorzad kolor

Harmonogram zajęć Grupy Wsparcia

Harmonogram zaj Grupy Wsparcia

EFSI Samorzad kolor

Zaproszenie na spotkanie Grupy Wsparcia

 

Więcej informacji czytaj tu: [POBIERZ, JPG  - 2,50MB]

EFSI Samorzad kolor

Protokół z wyboru oferty na świadczenie usług terapeutycznych i psychoedukacyjnych dla rodzinnych form pieczy zastępczej

 

Informacja - POBIERZ [PDF - 1,58MB]