EFSI Samorzad kolor

Informacja o wyborze Moderatora Grupy Wsparcia

 

 

Informacja - pobierz [PDF - 456KB]

 

EFSI Samorzad kolor

 

Zapytanie ofertowe na Moderatora Grupy Wsparcia

 

Do pobrania:

Zapytanie ofertowe Moderator Grupy Wsparcia POBIERZ [PDF - 2,09MB]
Załącznik nr 1 – druk oferty na moderatora grupy wsparcia POBIERZ [DOC, 70KB]

EFSI Samorzad kolor

 

Ponowne zapytanie ofertowe na przedmiotowe usługi terapeutyczne i psychoedukacyjne dla rodzinnych form pieczy zastępczej

Do pobrania:

 

- zapytanie ofertowe - POBIERZ [PDF - 3,47MB];
- załącznik nr 1 – Druk oferty POBIERZ [DOC -74KB];
- załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu POBIERZ [DOC -73KB];
- załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia z postępowania POBIERZ [DOC -72KB];
- załącznik nr 4 – Wykaz osób POBIERZ [DOC -72KB];
- załącznik nr 5 – Wzór umowy POBIERZ [DOC - 85KB];

EFSI Samorzad kolor

Unieważnienie postępowania, prowadzonego w trybie zapytania ofertowego na usługi terapeutyczne i psychoedukacyjne

 

W dniu 19 lipca 2017r. Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu unieważnia postępowanie, prowadzone w trybie zapytania ofertowego na usługi terapeutyczne i psychoedukacyjne dla rodzinnych form pieczy zastępczej i ogłasza ponowne zapytanie ofertowe na przedmiotowe usługi.

EFSI Samorzad kolor

 

Unieważnienie naboru na Moderatora Grupy Wsparcia

 

Unieważnienie naboru na Moderatora Grupy Wsparcia [POBIERZ - PDF, 138KB]

EFSI Samorzad kolor

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług terapeutycznych i psychoedukacyjnych

 

EFSI Samorzad kolor

Ogłoszenie naboru na Moderatora Grupy Wsparcia

 

Info: [POBIERZ - PDF, 748KB]