Ogłoszenie o ponownym przetargu na organizację i przeprowadzenie Warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu w związku z realizacją projektu systemowego ogłasza ponowny przetarg  nieograniczony na organizację i  przeprowadzenie Warsztatów Dojrzałego Macierzyństwa dla wychowanków pieczy zastępczej – beneficjentów projektu systemowego:

  1. Zobacz ogłoszenie nr 367532-2013 [HTML]
  2. Pobierz Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia SIWZ [PDF, 279KB]
  3. Pobierz załączniki nr 1 – 8 do SIWZ [DOC, 84KB]
  4. Pobierz załącznik nr 9 do SIWZ (projekt umowy) [PDF, 229KB]

 

logo EFS i POKL, Projekt systemowy realizowany w PCPR w Wągrowcu