Rozpoczęły się spotkania dzieci przebywających w pieczy zastępczej z psychologiem PCPR w Wągrowcu.

        W dniu 15 listopada 2013 roku w siedzibie PCPR w Wągrowcu oddbyły się dwa pierwsze z serii 6 spotkań podopiecznych instytucjonalnej i rodzinnej pieczy zastępczej z psychologiem PCPR w Wagrowcu. Spotkania miały charakter pogadanki i prezentacji filmowej, które tematycznie związane były z zagadnieniem przemocy wobec dzieci w rodzinie.

Zorganizowanie spotkań jest efektem apelu Wojewody Wielkopolskiego, który wystosowany został do jednostek samorządu terytorialnego w związku z rosnącym zjawiskiem stosowania przemocy w wobec dzieci.

Kolejne spotkania z dziećmi odbęda się 22 oraz 29 listopada 2013 roku.

 

Ważna informacja dla zgłoszonych uczestników szkoleń dla rodzin zastepczych!

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu uprzejmie informuje, iz szkolenia dla rodzin zastępczych z zakresu:

  • Zaburzenia zachowania ( ADHD, dysleksja, zaburzenia żywieniowe i inne) – termin 23.11.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00.
  • RAD ( zaburzenia więzi) - termin 24.11.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00
  • Wychowanie nastolatka ( trudy dojrzewania) - termin 30.11.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00.
  • Praca rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka - termin 01.12.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00

będą odbywały się w Ośrodku Wypoczynkowym WIELSPIN, ul. Jeziorna 16, 62-100 Wągrowiec.

 

Szkolenia w ramach Wielkopolskiej Kampanii informacyjnej na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

W dniu 25 listopada 2013r. w tutejszym PCPR odbędzie się szkolenie z zakresu zjawiska i problematyki przemocy w rodzinie, przedstawienia narzędzi do szacowania poziomu bezpieczeństwa ofiar przemocyw rodzinie oraz omówienia funkcjonalności portalu www.przemoc.edu.pl.

W szkoleniu udział wezmą przedstawiciele instytucji na codzień zajmujących się problematyka przemocy w rodzinie, m.in.pracownicy PCPR, MOPr, OPS, kuratorzy sądowi).

Szkolenia dla pracowników służb zajmujących się opieką i wychowaniem dziecka oraz utrzymaniem porządku publicznego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu informuje, iż w dniach 26.11.2013r. i 10.12.2013r. odbędą się szkolenia o tematyce: "Procedury pomocy dziecku krzywdzonemu oraz członkom rodziny dotkniętej przemocą - zagadnienia praktyczne".

Szkolenia prowadzone będą przez sędzię Monikę Olejnik, specjalizującą się w presłuchaniach małoletnich ofiar przestępstw, członka Zielonogórskiego Zespołu interdyscyplinarnego ds. dzieci Krzywdzonych przy Towarzystwie Rozwoju Rodziny w Zielonej Górze, prelegenta na licznych konferencjach praktyków.

Adresatami szkolenia są pracownicy pomocy społecznej, nauczycieli, pedagogów szkolnych, kuratorów sądowych, funkcjonariuszy policji, lekarzy.

Zapraszamy na cykl szkoleń dla rodzin zastępczych z Powiatu Wągrowieckiego.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu, zaprasza rodziny zastępcze z terenu Powiatu Wągrowieckiego na cykl szkoleń, organizowanych zgodnie z art. 180 pkt. 6 w związku z art.76 ust. 45 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z zakresu:

  • Zaburzenia zachowania ( ADHD, dysleksja, zaburzenia żywieniowe i inne) – termin 23.11.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00.
  • RAD ( zaburzenia więzi) - termin 24.11.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00
  • Wychowanie nastolatka ( trudy dojrzewania) - termin 30.11.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00.
  • Praca rodziny zastępczej z rodziną biologiczną dziecka - termin 01.12.2013r. w godz. od 9.00 do 15.00.

 

Po wyborze tematu / tematów szkolenia, którymi są Państwo zainteresowani, prosimy o telefoniczne ( 067 26 27 614 lub 26 27 933), potwierdzenie udziału w wybranych szkoleniach w nieprzekraczalnym terminie do 14.11.2013r.

Miejsce szkoleń zostanie podane w terminie późniejszym drogą telefoniczną, SMS, za pośrednictwem strony internetowej www.pcpr.wagrowiec.pl

Startuje Akademia Życia - projekt realizowany przez Fundację Podaj Dalej.

Jeżeli jesteś osobą niepełnosprawną ruchowo, poruszającą się przy pomocy wózka, mieszkasz w Polsce, masz 18-25 lat, nie uczysz się i nie pracujesz, chcesz zmienić swoje życie, usamodzielnić się, zdobyć nową wiedzę i umiejętności i przygotować do podjęcia pracy, zapraszamy do udziału w naszym projekcie!

Zobacz plakat informujący o projekcie [JPG, 68KB]