Przejdź do treści

Informacja o pomocy udzielonej w ramach programu Aktywny Samorząd w 2014 roku.

W 2014 roku 88 niepełnosprawnym mieszkańcom Powiatu Wągrowieckiego - udzielono finansowego wsparcia w ramach programu w łącznej wysokości 283.761,50 zł. Przekazane środki finansowe pozwoliły na wyeliminowanie bądź zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo Beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

Program realizowany był w dwóch modułach.

W ramach modułu I Beneficjenci otrzymali łączną pomoc w wysokości 120.496,50 zł w zakresie realizacji :

a) obszaru A likwidacja bariery transportowej:
zadanie 1 : pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
zadanie 2 : pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

b) obszaru B likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
zadanie 1: pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
zadanie 2: dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługo nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

c) obszaru C likwidacja barier w poruszaniu się:
zadanie 1: pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
zadanie 2: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
zadanie 3: pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
zadanie 4: pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
d) obszaru D pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (opłata za pobyt dziecka w żłobku lub przedszkolu albo inny koszt zapewnienia opieki nad dzieckiem).

Beneficjentom modułu II programu udzielono pomocy w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w łącznej wysokości 163.265,00 zł.

 

Informacja dotycząca realizacji programu AS w 2014 roku - zobacz tabelę (PDF, 65KB)

 

 Info. opracował Artur Szyper – referent PCPR  

Baner prowadzący do informacji dla osób kandydujących na rodziców zastępczych

Baner z telefonem zaufania - uzależnienie behawioralne. tel. 801 889 880

Baner prowadzący do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku2014

Baner z linkiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Baner z linkiem do strony PCK w Wągrowcu

Grafika z Łączem do Bipu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Logotyp wraz z linkiem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o plikach umieszczanych na stronie PCPR w Wągrowcu

Na naszej witrynie można spotkać pliki w różnych formatach, poniżej można pobrać programy pozwalające na obejrzenie tych plików na Państwa komputerze (programy w wersji dla systemu MS WINDOWS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013