Przejdź do treści

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu działając w imieniu Powiatu Wągrowieckiego uprzejmie informuje o możliwości ubiegania się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach „ Programu wyrównywania różnic między regionami II”.

 

W 2014 roku program realizowany będzie w następujących obszarach:

obszar A - na wyposażenie obiektów służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych w sprzęt rehabilitacyjny (realizacja przez samorządy województw);

obszar B - likwidacja barier w zakładach opieki zdrowotnej, urzędach i placówkach edukacyjnych w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

obszar C - tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;

obszar D - na likwidację barier transportowych;

obszar E - dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych realizowanych w ramach Programów Operacyjnych finansowanych ze środków europejskich;

obszar F - utworzenie warsztatów terapii zajęciowej;

obszar G - skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych (może realizować PUP).

 

Powiat Wągrowiecki będzie realizatorem programu w obszarach B, C oraz D.

 

Maksymalna wysokość dofinansowania ze środków PFRON dla projektów wynosi:

60% kosztów w obszarach A, B oraz C, (w przypadku likwidacji barier w urzędach w zakresie umożliwiającym osobą niepełnosprawnym poruszanie się i komunikowanie intensywność pomocy nie może przekraczać 40% kosztów realizacji projektu),

80% kosztów w obszarze D,

25% kosztów jego realizacji w obszarze E,

50 % kosztów jego realizacji w obszarze G.

 

Warunki uczestnictwa w Programie oraz procedury realizacji zostały określone w uchwale nr 8/2012 Rady Nadzorczej PFRON z dnia 18 lipca 2012 r. oraz uchwale nr 88/2012 Zarządu PFRON z dnia 19 czerwca 2012 r. zmienionej uchwałą 9/2013 Zarządu PFRON z dnia 06.02.2013 r. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów Programy w 2014 r., określa uchwała nr 96/2013 Zarządu PFRON z dnia 31 grudnia 2013 r.

Informacje o Programie dostępne są na stronie internetowej www.pfron.org.pl w zakładce „Programy PFRON”

Druki wniosków oraz informacje dostępne są w siedzibie Centrum oraz do pobrania ze strony www.pfron.org.pl, w zakładce programy i zadania PFRON.

Zainteresowane podmioty mogą składać wnioski o dofinansowanie projektów przedsięwzięć przewidzianych do realizacji w 2014 roku, w siedzibie PCPR do dnia 28 marca 2014 r.

 

Informacje w sprawie udziela Pan Artur Szyper, w przypadku nieobecności Pani Edyta Owczarzak.

Baner prowadzący do informacji dla osób kandydujących na rodziców zastępczych

Baner z telefonem zaufania - uzależnienie behawioralne. tel. 801 889 880

Baner prowadzący do powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych do roku2014

Baner z linkiem do Powiatowego Urzędu Pracy w Wągrowcu

Baner z linkiem do strony PCK w Wągrowcu

Grafika z Łączem do Bipu Starostwa Powiatowego w Wągrowcu

Logo Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Logotyp wraz z linkiem do Europejskiego Funduszu Społecznego

Informacja o plikach umieszczanych na stronie PCPR w Wągrowcu

Na naszej witrynie można spotkać pliki w różnych formatach, poniżej można pobrać programy pozwalające na obejrzenie tych plików na Państwa komputerze (programy w wersji dla systemu MS WINDOWS).

© Wszelkie prawa zastrzeżone. 2013